1. ราชอาณาจักรไทย

 

 

 

ราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำ ราชอาณาจักรไทย 
ราชพฤกษ์ เป็นไม้มงคล ด้วยที่ว่าแต่ก่อนนั้นเราจะรู้จักต้น ราชพฤกษ์ ในชื่อต้น ลมแล้ง คูน อ้อดิบ ซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อต่างกันในแต่ละภาค เช่นเชื่อกันว่า ราชพฤฤกษ์ นั้นเป็นต้นไม้แห่งเกียรติมีศักดิ์ศรี การปลูกควรปลูกในทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดอก Rumdul ก็คือดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติของ ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. ประเทศ บรูไน

ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia ภาษาไทยเรียกว่าดอก ส้านชะวา เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม

4. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Dok Champa ดอกนี้ในภาษาไทยเราจะรู้จักกันในนาม ลีลาวดี หรือชื่อเก่าคือ ลั่นทม นั่นเอง เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

6. ประเทศมาเลเซีย

Hibiscus มีชื่อไทยที่สง่างามว่า ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

7. สหภาพพม่า

Padauk นั้นมีชื่อไทยว่า ประดู่ ในไทยนั้นดอกประดู่ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของ กองทัพเรือ เราจะเรียกลูกทัพเรือว่าเป็นลูกประดู่ ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

8. เวียดนาม

Vanda • Lotus หรือ บัว เป็นพืชมงคล เพราะเชื่อกันความหลักพุทธศาสนาว่า บัวที่โผล่พ้นจากน้ำนั้นเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลศทั้งปวง รวมถึงความบริสุทธิ์ และความผูกพันดั่งสายใยของบัวนั่นเองบัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

9.สิงคโปร์

Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า ซึ่ง Vanda Miss Joaquim นี้เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

10. ฟิลิปปินส์

Sampaguita Jasmine ดอกนี้ชื่อไทยว่าดอกพุดแก้ว หรือพุดร้อยมาลัยหรือพุดกรองมาลัย นั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Advertisements