ชื่อนางสาวรัตนาภรณ์  มูลโต
วันเดือนปีเกิด 15 กันยายน 2536
ชื่อเล่น แอน
นิสัย ร่าเริง, ยิ้มง่าย, มีเหตุผล(พอสมควร)
E-mail Annoii123@hotmail.co.th
ชอบเลี้ยงสัตว์(สุนัข)
ชอบปลูกดอกไม้ ต้นไม้
งานอดิเรก อ่านหนังสือ, ดู TV , ฟังเพลง
การศึกษา  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
คติ  เรียนไปอย่าท้อถอย  ถ้ามัวแต่คอยความหวังกก็ไม่เป็นจริง

 

Advertisements