ชื่อ  นางสาวรัตนาภรณ์  มูลโต
ชื่อเล่น แอน
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กันยายน  พ.ศ. 2536
สถานะ  โสด
E-mail = ann199331@hotmal.com

      

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

          เรื่องราวในเว็บไซต์นี้ผู้จัดทำได้นำสาระความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนมาให้คนที่สนใจได้ศึกษา หรือหาความรู้เพิ่มเติม ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 หัวข้อและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ คือ
                      –  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
                      –  ดอกไม้ประจำแต่ล่ะประเทศของอาเซียน
                      –  ประเทศสมาชิกอาเซียน
                      –  รวมเพลงอาเซียน
                      –  อาหารประจำแต่ล่ะประเทศในอาเซียน
                      –  เครื่องแต่งกายแต่ล่ะประเทศในอาเซียน

ผลงานการตัดต่อวิดิโอ
 – ล้อเลียนโฆษณา เนเจอร์กิฟ.mpg –

Advertisements